Snadnější je nového zákazníka získat, než si stálého zákazníka udržet


komunikat pro zákazníka: chceme tě

Na první pohled se to může někomu jevit jako nesmysl, ale mnoha z Vás není toto tvrzení cizí…

Každý kdo se někdy setkal z prodejem služeb nebo zboží s určitostí se snažil potencionálním zákazníkům zavděčit. Dobrý prodejce nic nenechavá nahodě 🙂

Už během vstupního jednání může nový zákazník ucítit, že se mu věnuje maximální pozorností. K tomu přidejte rychlé reakce při tvorbě nabídek, individuální přístup a také bonusy čí slevy. Je to ovlivněné mimo jiné velkou konkurencí na trhu. Chcete-li něčím na trhu vynikat, první dojem je nesmírně důležitý. A celé to úsilí směřuje k tomu, aby mít šancí se ukázat během další spolupráci.

Situace se ale často začne měnit, když zákazník je z námi už delší dobu. Z nového zákazníka se stává staly odběratel, který pravidelně nakupuje čí využívá služeb už měsíce nebo dokonce léta. Je to situace, kdy první nadšení zvolna vyprchává, až nastane den kdy si zákazník začne uvědomovat menší snahu ze strany prodejce. Chybný je totiž předpoklad, že staly zákazník musí být spokojen. A jelikož spolupracuje s námi dlouhou dobu, tak zůstane už napořád. Omyl. Nezapomeňte ale, že konkurence jen čeká aby takového převzít.

Myslete na to, že stálý zákazník to nejen zisk, který můžete vyčíslit v zisku z prodeje. Je to také nejlepší vizitka pro vaší firmu, zdroj nových inspirací, možnost vyladit své služby k potřebám zákazníků a stabilita. Takže ano, snažme se co nejvíc zavděčit novým zákazníkům, ale nezapomínejme i to těch stávajících, oni si také zaslouží tu nejlepší péčí.